ЛЕКАРИ, НА КОИТО ВЯРВАТЕ. ЛЕЧЕНИЕ, КОЕТО ПРЕПОРЪЧВАТЕ.
За Healthgrouper

Healthgrouper е международна здравна информационна мрежа, включваща здравни институции, лекари и лекари по дентална медицина, целяща подобряване на комуникациите и достъпа до здравни грижи, увеличаване на възможностите за избор за пациентите и лекарите, намаляване на разходите и подобряване на здравните услуги в страните-участнички (Македония, България, Словения, Унгария, Сърбия и Албания). Целта на проекта е да се увеличи прозрачността на здравните системи чрез предоставяне на уникална възможност за всички здравни институции, лицензирани лекари и лекари по дентална медицина за създаване на безплатни лични (базисни) профили в Healthgrouper. Профилите всъщност представляват лични / институционални интернет страници в www.healthgrouper.com, съдържащи цялата необходима информация, предоставена от лекари или здравни институции на доброволни начала с цел информиране на пациентите за предоставяните от тях услуги. Healthgrouper ще промотира, групира, категоризира и систематизира всички предоставящи медицинско обслужване, включително лекари и стоматолози, като по този начин ще ги доближи до пациентите. Healthgrouper дава възможност за предаване на съобщения, обмен на знания и опит между доставчиците и потребителите в областта на здравеопазването и служи като уеб платформа за взаимодействие в здравния сектор. Healthgrouper помага на потребителите да управляват своите здравни потребности чрез предлагане на голямо разнообразие от здравни институции, много информация и повишаване на прозрачността в предоставянето на здравни грижи.

Healthgrouper не предоставя медицински консултации и не може да замени съветите, получени от квалифицирани медицински професионалисти.

Healthgrouper има за цел да подобри достъпа до здравни услуги, достъпността и качеството на здравната информация за потребителите, както и да стимулира сътрудничеството и комуникацията между потребители, лекари, стоматолози и институции с единствената цел подобряване на здравните системи в страните-участнички. Healthgrouper е посредник между потребителите, лекарите и здравните институции на национално и международно ниво, една обща платформа за представяне на цялата информация, свързана с предлаганите услуги, образованието и професионалния опит на лекарите. Чрез непрекъснато развитие на нашата регионална здравна мрежа Healthgrouper цели да се увеличи прозрачността, да се стимулират и подобрят националните и международни комуникации и сътрудничество между институции, лекари, стоматолози и пациенти, свързани със знания, умения и технологии, използвани при предоставянето на здравни услуги.

providers