ЛЕКАРИ, НА КОИТО ВЯРВАТЕ. ЛЕЧЕНИЕ, КОЕТО ПРЕПОРЪЧВАТЕ.
 
Ангажиментите на Хелтгрупер

ДОВЕРИЕ - Ние сме ангажирани да изградим дългосрочна сигурна връзка с нашите клиенти и посетители. Уверяваме ви, че в Хелтгрупер няма да има външни фактори, които финансирайки ни, да повлияят върху нашата методология за преценяване на удовлетвореността на пациентите.

ИЗБОР - Ангажирани сме да  Ви осигурим огромен избор на доставчици на здравно обслужване за всички потребители в региона на Югоисточна Европа, с най-точна и подробна информация  къде да ги намерят и как да се изберат най-подходящите.

КАЧЕСТВО - Ангажирани сме да повишим качеството и стандартите в осигуряването на всички видове услуги, свързани със здравето в държавите от Югоизточна Европа.Поради това, всички държави- участнички, за които няма данни за качество, ще използваме нашите онлайн информации за удовлетворяване на пациентите като показател за качество. Когато външните данни за качество на здравните услуги бъдат достъпни, Ние веднага ще ги интегрираме в нашата методология.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ - Ангажирани сме да  защитим анонимността на всички наши посетители. Хелтгрупер не търси от вас да посочете име, когато оценявате здравните институции. Това може да го направите анонимно, използвайки вашето потребителско име.

ДОСТЪПНОСТ - Ангажирани сме да  подобрим достъпността и да намалим времето на чакане за получаване на здравни услуги чрез предоставяне  на цялостна и безплатна информация за достъпността, качеството и удовлетвореността на пациентите при използването им и също така се ангажираме да стимулираме онлайн резервациите за здравни услуги.

ОБМЯНА - Посветени сме на непрекъсната обмяна на знание, опит и информации между докторите, пациентите–потребителите и всички доставчици на здравно обслужване в региона на Югоизточна Европа.

ПАРТНЬОРСТВО - Посветени сме да подобрим националните междусъседските отношения на потребителите и доставчиците на здравни услуги в региона на Югоизточна Европа.

СЪЧУВСТВИЕ - Здравето е много лична работа. В Хелтгрупер сме посветени на съчувствие към всички потребители на здравни услуги и ще направим всичко необходимо за да помогнем на пациентите в търсенето на по-доброто.

ПРОЗРАЧНОСТ - За Нас прозрачността е най-важна. Ние искаме да увеличиме достъпа до качествена информация за всички пациенти.Да им помогнем как по лесно да се ориентират в здравната система, да научат повече за състоянието или болестта си и как бързо да намерят подходящия доктор. Заради това ги каниме всички доктори да обявят личните си профили за да може пациентите да ги запознаят онлайн.

УЧАСТИЕ - Посветени сме на 100% участие и ангажираност и нашия проект е отворен за предложения към всички здравни професионалисти и пациенти.

providers