ЛЕКАРИ, НА КОИТО ВЯРВАТЕ. ЛЕЧЕНИЕ, КОЕТО ПРЕПОРЪЧВАТЕ.

Цел

Целта на Healthgrouper е да се подобри достъпа до достоверна информация, относно осигуряване на здравни услуги в Югоизточна Европа, да се повиши прозрачността и да се подпомогне сътрудничеството и комуникацията между пациенти, лекари, стоматолози и здравни институции. Крайната цел е допринасяне за повишаване на стандартите в предоставянето на здравни услуги.

Визия

Визията на Healthgrouper е да се превърне в най – подробната здравна карта и портал за обмяна на здравна информация и комуникация между здравните институции, лекари, стоматолози и потребители на здравни услуги в Югоизточна Европа.

Мисия

Мисията на Healthgrouper е да увеличи възможностите за избор на потребителите на здравни услуги на национално и международно ниво, да улесни сътрудничеството между потребителите и доставчиците на здравни услуги и да намали здравните разходи на потребителите.

providers