ЛЕКАРИ, НА КОИТО ВЯРВАТЕ. ЛЕЧЕНИЕ, КОЕТО ПРЕПОРЪЧВАТЕ.
Упътствие за обявяване на мнения и коментари

Healthgrouper Ви дава възможност и място лесно да намерите всички здравни институции и доктори, по-отблизо да се запознаете с тяхната работа и лично да изберете кой да Ви лекува. Този сайт е посветен на здравето, и за нас-авторите най-важно е скромността и съчувствието.

Healthgrouper е място, където можете да ги научите мненията и коментарите на останалите хора във връска с тяхния опит при употребяването на определени здравни услуги.

Умоляваме всички посетители и нашите потребители да бъдат искрени и откровени в своите коментари.

Преди да бъдат обявени публикациите се преглеждат. Ако някои от тях имат обиждащо или неподходящо съдържание няма да бъдат публикувани.

Тези упътствия се отнасят към всички материали, които се публикуват на нашия сайт. За да се създаде положителна атмосфера, следвайте следващите упътствия и периодично проверявайте за промени и допълнения, които тепърва ще ги имаме с проширяването на нашата мрежа.

Умоляваме Ви:

 • Имайте впредвид, че се намирате в общо пространство. Информациите, които ще обявите на общите части от сайта се виждат от ВСИЧКИ, т.е. може да ги види всеки, който употребява интернет. Понеже здравето е личен въпрос,  повечето места на сайта, както е часта за коментари или отговори на проучвания, Ви дават възможност да публикувате анонимно, обаче предварително трябва да бъдете регистрирани в сайта.
 • Уважавайте мнението на другите. Ако смятате че е нужно, може да дадете съгласност или несъгласност.
 • Однасяйте се етично и коректно.
 • Придържайте се към темата.
 • Съсредоточете се на фактите. Когато оценявате или давате мнение за някой доктор, институция или метод на работа, бъдете искрени и достоверни на вашия личен опит, а не на различни слухове или приказки, които сте ги чули от някой друг.Най-добрия коментар, освен вашия опит, включва и обяснение, независимо дали е положително или отрицателно.
 • Винаги давайте ясни и добре обмислени коментари, понеже положението на всеки човек е различно.
 • Бъдете честни и обширни. Давайте положителни и отрицателни коментари.

Няколко думи за езика: В нашето общество вулгарността или неприличния начин на изразяване не е подходящ и не е позволен.

Забранено е :

 • Обиждането, писменото нападане или заканването към останалите.
 • Представянето за някой друг или използването на несъществуваща самоличност.
 • Обявяването или слагането на линк с неприлично съдържание.
 • Използването на обявите за комерсиални и рекламни цели.
 • Обявяването на материали, които не са ваши лични, независимо дали имате авторско право върху тях.
 • НЕ ВЯРВАЙТЕ на всичко, което е обявено.Обявата може да е неточна или несъответна за вас и не трябва да се смята като медицински съвет.
 • Включване, свързване или рекламиране на нелегални активности или материали.
 • Обявяването на лични данни на трето лице без негово съгласие.
 • Употребяване на коментар като възможност за обида, унижаване или скандал към медицинско лице или институция.
 • Изказване на отрицателно мнение без подкрепяне с факти.
 • Обявяване или слагане на директен линк с вулгарно съдържание към трето лице, организация или институция.
 • Влизане в негативен дебат чрез страната на  Healthgrouper.

Запомнете:  Всички информации, които се обявени са написани от хора като вас.Съдържанието не е медицински съвет или диагноза.Ако се нуждаете от специфичен медицински съвет или от спешна медицинска помощ, умоляваме ВИ да се обърнете към вашия личен лекар или друг медицински специалист.

Healthgrouper  редактира съдържанието на всички обяви и задържа правото да отстранява тези материали, които се смятат за несъответни. Нарушаването на тези упътствия ще доведе до предупреждение, наказване или деактивиране на вашия профил и изтриване на всички съдържания, свързани с вашия профил.

providers