ЛЕКАРИ, НА КОИТО ВЯРВАТЕ. ЛЕЧЕНИЕ, КОЕТО ПРЕПОРЪЧВАТЕ.
 
Поенти 
08.02.2012 Македонија: Докторите се незадоволни со реформите во здравствениот сектор
17.01.2012 Македонија: Матичните лекари посветуваат повеќе од 40% од времето со своите пациенти на администрацијата на документацијата
providers