ЛЕКАРИ, НА КОИТО ВЯРВАТЕ. ЛЕЧЕНИЕ, КОЕТО ПРЕПОРЪЧВАТЕ.
Нашите категории

Имаме седем главни категории предлагащи здравни услуги: доктори, болнични институции, кабинети, лаборатории, стоматологични кабинети, аптеки и рехабилитация. Всяка от тези категории има свои подкатегории. Следва кратко описание на всяка от основните категории.

ДОКТОРИ: Тази категория включва лицензирани доктори по медицина и стоматология. Какво означава лицензиран доктор? Това са доктори по медицина и стоматология с разрешение(лиценз) за практика, издаден от съответните институции в страните, участващи в проекта. Лиценза за работа се продължава, по точно се подновява на всеки 7 години. Докторите са разделени в две основни групи-лекари и стоматолози(зъболекари). Всяка от тях има собствени специалности. Всички доктори от държавите от Югоисточна Европа се покануват да аплицират и да ни се придружат.

БОЛНИЦИ: Тази категория включва всички здравни институции, които имат болнично лечение, т.е. имат болнични легла и приемат пациенти за болнично лекуване. В тази група спадат общи и специализирани болници, здравни центрове,  институции, болници, университетски клиники, университетски клинични центрове. В отношение на факта, че категориите на болници могат да се различават в различните държави, умоляваме Ви при аплициране за профили за болници да се уточни вида на болничната институция и съответно да се разпределят в предложената схема.

КАБИНЕТИ: Тази категория включва всички видове на здравни институции, в които се извършват първоначални и специализирани услуги без приемане и болнично лекуване. В тази група са обхванати всички видове кабинети от първостепенно ниво : например–общи, медицински, гинекологично-акушерски,  хирургични, очни и др. Също така са обхванати и поликлиники от първо и второ ниво на здравеопазване. Представниците на всички кабинети са поканени да създадат профил в зависимост от подкатегорията на техния кабинет, специалността на доктора или от тяхната връзка със съответната институция.

ЛАБОРАТОРИИ: Тази категория включва всички лаборатории, без значение дали са самостоятелни правни лица или са организирана част от други здравни институции.

СТОМАТОЛОГИЧНИ КАБИНЕТИ: Тази категория включва всички стоматологични кабинети- общи, специализирани или поликлиники, които имат две или повече специалности.

АПТЕКИ: Тази категория първостепенно е предназначена за аптеки, но производителите на медикаменти, собствениците на дрогерии са добре дошли да аплицират. Всички аптеки са поканети да създатат собствен профил. Ако вашата аптека е отворена 24ч., умоляваме Ви да го впишете във вашия профил. Производителите на медикаменти и дрогериите са поканени да аплицират и внесат данни от информационен характер.

РЕХАБИЛИТАЦИЯ: Тази категория е разделена на 2 подкатегории: спа-център и рехабилитация. В спа-центъра са включени всички институции, които предлагат здравни услуги с използване на натурален(природен) фактор в лечението(термоалки, минерални води и др.), както и разновидни други услуги-обикновени масажи, басейни, сауна. В рехабилитация са включени центрове, които предлагат физични упражнения, терапии, акупунктура и др. Допълнително в тази категория са включени и центрове, които предлагат специалистична рехабилитация за различни видове зависимости.

Ако имате профил, който предлага здравни услуги или докторски профил, а не може да намерите съответна подкатегория (вид на здравна услуга или специалност) за било коя от горе посочените категории, умоляваме Ви да ни изпратете информация тук за да можем да я добавим във вашата страна.

providers