ЛЕКАРИ, НА КОИТО ВЯРВАТЕ. ЛЕЧЕНИЕ, КОЕТО ПРЕПОРЪЧВАТЕ.
 
Специален доклад: Удовлетвореност на лекарите от работата им в България

Да се организира публичен дебат между главните редактори на медиите с представители на лекарската професия с цел да се създаде подкрепа и атмосфера на толерантност в обществото, между медиите, журналистите, пациентите и лекарите.


| 30 март 2012 | Международният проект www.healthgrouper.com публикува Специалния доклад за удовлетвореността на лекарите от работата им в България. Проучването потвърди някои от актуалните и общопознати проблеми, но също така и дефинира фактори, влияещи положително на работата на лекарите. Някои от отрицателните характеристики, които преобладават в анализа на резултатите от цялото изследване, са ниските заплати, излишната администрация, липсата на ясна перспектива за развитие и реформи в здравеопазването, отношението на обществото и медиите към лекарите, както и съществуването на корупция в здравната система.

От месечното възнаграждение са недоволни 83 % от лекарите, работещи в държавния сектор. Най-голяма неудовлетвореност изпитват лекарите, работещи в болниците (62%) и университетските клиники (53,8%), които са готови да сменят работното си място. Над 60% от всички анкетирани лекари са изразили всеобща неудовлетвореност от работата си като такива. 72.6% от специалистите определят стреса в работата като водещ фактор, влияещ негативно на удовлетвореността от работата. Отново стресът е по-голям между лекарите, работещи в държавния сектор. Тези тревожни данни трябва да бъдат поставени на вниманието на управляващите здравната система в България.

И oт друга страна обаче, изследването определи и положителни елементи в работата на здравните специалисти - 72% от лекарите са доволни от сътрудничеството, което имат с колегите, а над 83% са доволни от статуса си между пациентите. Интерес буди фактът, че докато лекарите се чувстват уважавани и ценени от страна на пациентите си, то приблизително половината или 47% са на противоположното мнение по отношение на обществото.

Почти половината или 47% от всички анкетирани лекари  отговарят, че биха променили работното си място. От тях 78.6% обмислят да заминат в чужбина, а значително по-малък процент (16.5%) искат да се прехвърлят от държавния в частния здравен сектор. Около 5% от анкетираните лекари дори обмислят възможността да променят професията си.

Въз основа на анализа на резултатите може да се сегментират няколко основни заключения и препоръки, по които трябва да се работи в следващия период.

  • Необходимо е развитие на стратегията за здравната система през следващите десет години, като в този процес трябва да бъдат включени всички заинтересирани страни;
  • Необходима е ясна професионална и политическа визия дали въвеждането на конкуренция в областта на здравното осигуряване ще успее да удовлетвори очакванията на лекарите и пациентите;
  • Да се предприемат спешни мерки за намаляване на административното натоварване на лекарите, което им пречи в процеса на лечение;
  • Да се организира публичен дебат между главните редактори на медиите с представители на лекарската професия с цел да се създаде подкрепа и атмосфера на толерантност в обществото, между медиите, журналистите, пациентите и лекарите.

Важен елемент за успешното прилагане на необходимите промени в системата на здравеопазването на Република България ще бъде включването на лекарите в процеса на реформи. Трябва да се генерира критична маса от поддръжници на промените между лекарите, които ще успеят да смекчат акумулираното недоволство и да бъдат лидери в необходимия процес на подобряване на здравеопазването за всички граждани на България. (PDF)

###

Healthgrouper е международен Интернет проект за обмяна на информации в областта на здравеопазването. Проектът е създаден с цел да се даде възможност на всички лекари, стоматолози и здравни институции да направят свой безплатен профил и да представят услугите, които предлагат в една интегрирана он-лайн система, достъпна на девет езика. Healthgrouper  провежда проучвания с ясно установена методология и дава резултатите публично с цел да се конкретизират проблемите, с които се срещат лекарите и пациентите в страните-участнички в проекта.

providers