ЛЕКАРИ, НА КОИТО ВЯРВАТЕ. ЛЕЧЕНИЕ, КОЕТО ПРЕПОРЪЧВАТЕ.
Healthgrouper Споразумение с Потребителя

Добре дошли в www.healthgrouper.com интернет сайт, международен проект за обмяна на информация за здравеопазването. МЕДЕКС ПРОМО от София, България ("Healthgrouper", "ние" или "нас") притежава и управлява www.healthgrouper.com. Услугите, предлагани от www.healthgrouper.com се състоят в събиране на данни и друга информация, свързани със здравеопазването и  здравните системи в Югоизточна Европа, които са от особен интерес за здравните потребители и потенциални потребители, както и на интерес за доставчиците на здравни услуги и медицинският персонал. Healthgrouper събира и обменя информация в обобщена и индивидуална форма, отнасящи се до здравни услуги, предлагани услуги, както и информация за лекари и зъболекари от всички специализации. Healthgrouper събира, систематизира и обработва данни в сътрудничество с партньорски фирми в няколко страни, използващи същата методология, навсякъде. Като източник на информация, Healthgrouper използва данните, събрани в проведените проучвания, официални източници, както и данни, предоставени доброволно от потребителите на сайта.

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ,ПРЕДИ ДА ВЛЕЗЕТЕ;ИЗПОЛЗВАТЕ ИЛИ РАЗГЛЕЖДАТЕ  ТОЗИ САЙТ, ИЛИ КАКВИТО И  ДА БИЛИ МАТЕРИАЛИ НА САЙТА.ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯ(„СПОРАЗУМЕНИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯ“) РАЗРЕШАВА ВАШИЯ ДОСТЪП ДО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ-WWW.HEALTHGROUPER.COM (или WWW.HEALTHGROUPER.BG И WWW.NAJDIDOKTOR.MK ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА МАКЕДОНИЯ) ЩЕ СЕ СЧИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯ. А ИМЕННО;КАТО КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ "СЪГЛАСЕН СЪМ" В ПРОЦЕСА НА РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ, ИЛИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТОЗИ САЙТ ИЛИ НА МАТЕРИАЛИТЕ В НЕГО, ВИЕ, ОТ ИМЕТО НА СЕБЕ СИ ИЛИ НА ВАШАТА ИНСТИТУЦИЯ,ПРИЕМАТЕ И ПОТВЪРЖДАВАТА, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ И РАЗБРАЛИ ВСИЧКИ УСЛОВИЯ НА ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯ. АКО  ИЗПОЛЗВАТЕ ИЛИ РАЗГЛЕЖДАТЕ ТОЗИ САЙТ ОТ ИМЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО,ЧАСТНО ИЛИ ОБЩЕСТВЕНО, ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ИМАТЕ ПЪЛНАТА ВЛАСТ ДА ОБВЪРЖИТЕ ВАШЕТО ДРУЖЕСТВО ЗА УСЛОВИЯТА НА ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯ . ПРАВОТО ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА, Е ЛИЧНОТО ВИ ПРАВО, ТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕХВЪРЛЯ НА ДРУГИ ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРЕДИЧЕСКИ ЛИЦА. ЗАЩИТЕ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ВАШАТА ПАРОЛА Е ЕДИНСТВЕНО ВАШАТА ОТГОВОРНОСТ. АКО ВИЕ ИЛИ ВАШЕТО ДРУЖЕСТВО, КАКТО Е ПРИЛОЖИМО, НЕ СТЕ СКЛОННИ  ДА СПАЗВАТЕ ВСИЧКИ УСЛОВИЯ НА ТОЗИ ДОГОВОР, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ НЕ ИЗБИРАТЕ БУТОНА „СЪГЛАСЕН СЪМ“.

Изменения и допълнения към споразумението

Моля, обърнете внимание, че ние си запазваме правото, по наше усмотрение, да променим това споразумение с крайния потребител, и Политика за защита на личните данни, по всяко време и по каквато ѝ да е причина. Промените и измененията влизат в сила в момента на публикуването им на Сайта. Съветваме ви да проверявате Споразумение с потребителя и Правила за поверителност от време на време, тъй като продължителната употреба на този сайт, или каквито и да било материали от сайта води до някаква  промяна.Следователно ще се счита автоматично  Вашето приемане на промяните и съгласие Ви за тях.

ЗАБЕЛЕЖКА: www.healthgrouper.com е международен проект, и като резултат са налице данни, доставчици на здравно обслужване, услуги, медицински и дентални лекари в Република Македония и Югоизточна Европа. Ако до части от сайта, които се отнасят до други страни и са заложени в местните езици, моля прочетете внимателно Споразумение с потребителя и Правила за поверителност на местните езици, тъй като те могат да се различават в съответствие с местното законодателство. www.healthgrouper.com   политики са написани на официалните езици на страните-участнички. Въпреки това, в случай на спор английският текст е преобладаващото.

Предлагани услуги

www.healthgrouper.com е само посредник, който предоставя подбрана информация за доставчиците на здравно обслужване, услуги и лицензирани медицински и дентални лекари. Данните са представени под формата на стандартни профили на лесен за употреба системен формат, лесен за използване и сравнение. Има индивидуални профили на лекари и стоматолози, които са попълнени и подадени от самите лекари, включително данни за принадлежност. Доставчик на профили са различни типове профили според нашите категории (виж линка). Всяка описателна информация за доставчиците на здравни услуги са извлечени от общи и специфични данни. Информацията, публикувана на www.healthgrouper.com се събира от доставчиците на здравно обслужване в профил,а при процеса на създаване, развитие и прилагане на методологии за субективна и обективна тяхна категоризация, както и събиране на данни от медицински и дентални лекари, се подразбира, че се създават възможности за започване и засилване на сътрудничеството между здравните специалисти в различни страни, както и повишаване на прозрачността в предоставянето на здравно обслужване на пациентите. Healthgrouper систематизира, избира и редактирате данни на сайта за да го сподели с потребителите.

ЗАБЕЛЕЖКА: Информациите в www.healthgrouper.com не са факти и ние не препоръчваме някой конкретен доставчик, лекар или зъболекар, и информацията в този сайт не трябва да се тълкува като лечение или медицинска помощ. Healthgrouper не препраща услуга и не дава гаранции за всеки отделен доставчик на здравни услуги. Ние не предлагаме съвети по отношение на качеството или годността на всеки отделен доставчик за специфични лечения. Вследствие  на това  за всяка информация, получена от сайта, Ви съветваме да се консултирате с Вашия лекар или друг медицински специалист за всеки проблем, свързан с вашето здраве. Няма информация, която в този сайт трябва да се тълкува като здраве или медицинска помощ. Препоръчваме Ви да  получите допълнителна информация по отношение на качеството и цената на услугите, преди използването на определен доставчик на здравни услуги, включен в нашата мрежа. Вие като потребител на нашия сайт поемате всякаква отговорност във връзка с избора на всеки доставчик на здравно обслужване, независимо от това дали сте или не сте получили информация за такъв доставчик на здравно обслужване на или чрез този Сайт. Ние не поемаме никаква (и се отказваме от всякаква) отговорност или задължения от всякакъв вид, за всяка консултация, лечение или други услуги, извършени от всеки един доставчик на здравно обслужване, или за всички твърдения за злоупотреби и други претенции, които могат да възникнат пряко или непряко от такива консултации, лечение или други услуги. Отговорността е само на доставчика, който предоставя услугите.

Начин на използване на сайта

При достъпа до сайта и щракването върху "Приемам" по време на регистрацията, Healthgrouper ви предоставя отменим, неизключителен, непрехвърляем ограничен лиценз за достъп  и разглеждане на тази страница и материалите на сайта. Вие имате право да копирате, изтегляне, принтирате и / или печатите само по едно копие от всеки материал на сайта, единствено за нетърговски, лични цели, а не за препродажба, разкриване или разпространение на някой друг. По отношение на всяко разрешено копие на материали от сайта, Потребителят е длъжен да се съобразява със законодателството в България и страните-участнички съответно, по отношение на всички авторски права, конфиденциалност и други бележки за собственост, включени в материалите на сайта на тяхното копие.

Нямате право да възпроизвеждате, създавате производни произведения на разпространяване, всяка страница на сайта, материали или каквато и да е било от него е защитена от закона и международните закони за авторско право, търговска марка закон, както и други права на интелектуалното право, без предварително писмено съгласие на „Healthgrouper ". Вие се считате за отговорен за всички щети, причинени от извършване на всякаква дейност върху материалите на сайта, която би представлявала нарушение на авторските права, право на търговска марка или законите за интелектуална коректност и злоупотреби. С публикуването на информация в www.healthgrouper.com Ви се предоставя неотменим, неизключителен, непрехвърляем, ограничен лиценз за да изберете, съставяте, организирате и коригирате материалите на сайта. Всички права, които не са предоставени, са запазени от Medex Group и партньори.

Потребителя не трябва да публикува на сайта материал с противозаконно, клеветнически, навреден, незаконски или обидно съдържание, електронни съобщения, информация, материали или други записи, с които се насърчава електронната комуникация с други сайтове, които са конкурентни на www.healthgrouper.com, и за провеждане на политически или религиозни кампания. MEDEX Group и партньорски фирми не разполагат с никаква отговорност за тези командировани информация и си запазват правото да изтриват тези и други неподходящи информации от съдържанието на сайта. Ако бъдеме уведомени за твърдението, че на този сайт се качват такива материали, тогава потребителите действат срещу законодателството на България и страните-участнички. Обявленията за нас по отношение на предполагаемо нарушение на авторските права на този сайт, трябва да бъдат насочени към Healthgrouper на следния имейл адрес: info@healthgrouper.com.

Данни и парола. Поддръжка и отговорност

Ако желаете достъп до определени области на този сайт, отнасящи се до предоставяне на информация за вашата лична услуга за оценка на качеството, цена или други функции, като някои доставчици, лекари или стоматолози или други материали за сайта, който искате да споделите с нас, трябва да изберете парола по време на завършване на процеса на регистрация на този сайт. www.healthgrouper.com предлага три вида регистрация: а) потребителите; б) доставчиците; в) лекари и медицински специалисти. С регистрирането си, Вие декларирате че; използвате действителна самоличност; предоставяте само вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си по време на процеса на регистрация, както и че ще поддържате и своевременно актуализирате информацията, която предоставяте, за да запази нейната точност. Може да актуализира информацията си по всяко време, като влезете в сайта и кликнете върху "Редактиране на вашия профил". При създаването на профили на доставчик и лекар, потребителитят трябва да представи официални документи, потвърждаващи самоличността на лекар и лиценз, както и удостоверение от доставчик, че на лицето за контакт е разрешено да редактира профила.

С влезете в този сайт, с използването на парола, Вие заявявате, гарантирате, че сте упълномощени да използвате тази парола и се ангажирате в дейностите, които се провеждат по тях. Единствено Вие сте отговорни за поверителността и използването на вашата парола, както и за всички дейности, провеждани на или чрез този сайт, като използвате паролата си. Ако желаете да смените паролата, или стигне до нейна загуба, кражба или неразрешено използване на ная, моля да ни уведомите незабавно.

Условия за прекратяване

Healthgrouper си запазва правото да прекрати това споразумение с краения потребител по всяко време и по някаква причина. Ние си запазваме правото да изтриваме парола или профил, в случай, че Потребителят не отговаря на Споразумение с потребителя и действа по начин, неприемлив за нас.

Собственост; Поверителност

Healthgrouper е регистрирана търговска марка в страните от ЕС и е собственост на MEDEX Group. Сайтът е защитено от Закона за авторското право, право на търговска марка и други IP закони. Вие се съгласявате да не участвате в никаква дейност, която би представлявало нарушение на авторското право по отношение на материалите в сайта. Вие се съгласявате, че Healthgrouper използва избрани, подредени и коригирани данни и информация по отношение на доставчиците на здравни грижи, медицински проблеми и състояния, както и профили на отделните лекари, които доброволно са предоставени на сайта.

Като потребители, нямате право на възпроизвеждане, създаване на производни произведения, разпространяване, изпълняване публично или публично показване на материали от сайта или каквато и да е част от него, без предварително писмено съгласие на „Healthgrouper ". Чрез илюстрация, но не ограничение, с изключение, както е изрично разрешено в това Споразумение с потребителя или иначе е позволено от нас в писмена форма, не може, пряко или косвено, предаване, изтегляне, качване, публикуване, продаване, наемане, лиценз, трансфер, разкриване, огледало, рамка, обратно конструиране, декомпилирате, разглобявате, или да използвате какъвто и да е аспект на този сайт, или каквито и да било материали на сайта (включително, но не ограничено от всякакви оценки), изцяло или частично, в каквато и да е форма или по какъвто и да е начин. Също като илюстрация, но не ограничение, с изключение на изрично разрешено в това Споразумение с потребителя или по друг начин, позволена от нас в писмена форма, не може, пряко или косвено, използването на рейтингите за всички цели, различни от ваша лична, нетърговска оценка на доставчиците на здравни услуги, събирането на пощенски списъци или други списъци на доставчиците на здравни услуги за търговски цели, за да създадат независими файлове с данни или други подобни на статистическа информация, или в нарушение на приложимите закони или подзаконови актове. Освен това, Вие не може да използвате всякакви метатагове или всеки друг "скрит текст", използване на името "Healthgrouper" без предварително писмено разрешение от наша страна.

Ние сме се ангажирали да се спазва авторското право и сродните закони, и очакваме всички потребители на този сайт, за да се съобразят с тези закони, както трябва. Използването на този сайт, предаването съдържание, или занимаването с дейност, която нарушава авторски права или всяко друго право на трето лице, нарушава това Споразумение с потребителя. Вие декларирате и гарантирате на Healthgrouper, че сте собственик или законен представител, на който се разрешава  използване на  всяка информация, материали или друго съдържание, от този сайт, и че чрез използването на същите не се нарушават авторските права или свързаните с тях закони и че не причинява вреда на всяко частно лице или юридическо лице.

Потребителят признава приемането на това Споразумение с потребителя, като щракне върху "I Agree" при регистрацията или достъп, използване или разглеждане на този сайт или каквито и да било материали за сайта. Ние си запазваме правото, по всяко време и по всякаква причина, без предизвестие до вас: да Ви се забрани достъп до този сайт, до неговите материали или каквато и да е част от него, да се промени, премахне или прекрати достъпа до Сайта или каквато и да е част от него, или към някои от сайта материали или услуги, достъпни на или чрез този сайт,; или да се промени и измени настоящото споразумение.

Нашата Политика за защита на личните данни

Считаме, че защитата на личните данни на нашите потребители е от особено значение. Ето защо, ние сме приели Политика за защита на личните данни, която очертава нашите лично събиране на данни и използване. Моля, обърнете се към нея за повече подробности около това как ние събираме и използваме личната информация от потребителите на този сайт. Съгласявайки се с условията на това Споразумение с потребителя, автоматично сте съгласни с нашата политика за конфиденциалност, която е включена тук.

Връзки към други сайтове

Този сайт може да съдържа връзки към други сайтове в интернет за удобство на нашите потребители. Тези други сайтове не са били разгледани от нас и са поддържани от трети лица, върху които ние  не упражняваме контрол. Съответно, ние не се считаме за отговорни за съдържанието, политиките и практиките на тези други сайтове, както и за наличието, точността, надеждността, пълнотата, валута, качеството, производителността или годността на информация, продукти и услуги, или рекламиране  чрез тези други сайтове. Освен това, тези връзки не означават, пряко или косвено, подкрепата ни за всеки друг сайт или за собственика на сайта или всякаква информация, продукти или услуги, предоставяни от трети лица. При напускане на този сайт, трябва да сте наясно, че нашите условия и политики вече не са валидни и следователно, трябва да направите преглед на приложимите условия и политика на всеки свързан сайт.

Разрешение за използване на предоставените от вас материали

Всички информации, предоставени във връзка с регистрацията, които се третират, както са изложени в други разпоредби на това Споразумение с потребителя, предложения, за обратна връзка, идеи, концепции, коментари, илюстрации и други материали, които оповестяват или предлагат  връзка с тази страница или всякакви материали на сайта ("Материали") са подадени, без никакви ограничения или очаквания за поверителност. Вие ги възлагате на нас без обезщетение или по-нататъшно задължение  всички права, които  са известни за  използване,и така се позволява на други да използват тези Материали. Вие се съгласявате, че предоставените от вас информации може да се използват без ограничение за всякакви цели, търговски или по друг начин, без право на обезщетение за вас, включително правото да се използват, възпроизвеждат, променят, адаптират, публикуват, предават, изпълняват публично или покажат, превеждат, да се създават производни произведения, или по друг начин да се съобщават публичното становище по този сайт, или на друго място от нас, нашите правоприемници или други, които са позволили да използват предоставените от вас. Вие няма да предявите право на собственост или морално право на всякакъв вид по отношение на всяко подаване.

Поверителност в интернет

Използването на Интернет е само на свой собствен риск и се подчинява на всички приложими местни, държавни и международни закони и подзаконови актове. Ние сме се постарали да създадеме сигурен и надежден сайт, но това не дава гаранция за  поверителността на всяко съобщение или материал, изпратени до нас през интернет. Следователно, нито ние, нито нашите филиали са отговорни за сигурността на всяка информация, предадена чрез интернет, точността на информацията, съдържаща се в този сайт, или за последствията от всяко разчитане на такава информация. Трябва да направите свои собствени изводи за използването на сайта. MEDEX  и нито една от групите, нито партньори в страните-участнички, персонала или трети лица може да гарантира, че сайтът няма да се прекрати, или че на сайта, материалите не могат да съдържат технически или други неточности или печатни грешки, нито може да гарантира за последиците, причинени от изключването на Сайт. Потребителите признават, че Healthgrouper не може да се счита за отговорен за неподходящо или незаконно поведение от трета страна, на риска от евентуални щети, причинени от такива действия.

Сайт мониторинг

Ние си запазваме правото да водиме наблюдение и запис на дейностите на този сайт без предварително уведомление или разрешение от вас. Ние може да разкрием каквито и да е записи, електронни съобщения, информация, материали или друго съдържание от всякакъв вид: ако ние вярваме, добросъвестно, че законът или юридически процес изисква, ако подобно разкриване е необходимо или подходящо, за да работи този сайт, или да защитим нашите правата или собствеността или  правата или собствеността на нашите потребители и бизнес партньори.

Събития, които са извън нашия контрол

Използване на сайта и услугите може да бъде прекратено по причини извън контрола на MEDEX Group. Така Medex Group и партньори на www.healthgrouper.com не трябва да се считат за отговорни ако с  такова прекратяване има загуба на данни и пренос на данни. MEDEX Групата и нейните партньори се ангажира да осигури 24-часова непрекъсната наличност, 7 дни в седмицата. Въпреки това, ако има такова прекъсване на страницата поради някакви причини извън нашия контрол, то потребителите признават и се съгласяват за това. Вие ни освобождавате нас и нашите филиали - от всякакви искове на вреда, произтичаща от каквато и да е причина (и), върху които ние или те нямаме/нямат пряк контрол, включително, и от провал на електронно или механично оборудване или линии на комуникация, телефон или други проблеми помежду си, компютърни вируси или други вредни кодове или данни, неоторизиран достъп, кражба, операторни грешки, тежко време, земетресения, природни бедствия, стачки или други проблеми за труд, войни, или правителствени ограничения, както и разкриване на частна информация за вашето здраве, която са предоставили на трети страни чрез връзките на нашия сайт.

Условия за ползване

Този сайт и материалите на сайта се предоставят "както е" и "на разположение", и са предназначени само за информационни цели. Докато ние се стремим да предоставиме най-точна, актуална информация, на сайта материали могат да съдържат технически или други неточности или печатни грешки, и може да бъде променена или обновявана без предизвестие.

За най-пълна степен, допустима съгласно приложимото право, ние не носим  гаранции от всякакъв вид, нито изрични или косвени, включително, но не се ограничават до: (а) никакви гаранции, свързани с достъпността, акуратността, надеждността, пълнотата, валутата, качествота, производителността или за годноста на този сайт, на материали, продукти, услуги или резултатите, получени на или чрез този сайт, и (б) подразбиращи се гаранции за заглавие, ненарушаване, продаваемост или пригодност за определена цел. Ние не правим никакви изявления или гаранции от всякакъв вид, изрични или подразбиращи се, че този сайт или всички материали от/на сайта ще ви помогне при идентифицирането на подходящ доставчик на здравни услуги, или за всякакви други цели. Ние не твърдим или не гарантираме, че този сайт ще бъде непрекъснато, без грешка, или освободен от вируси или други вредни компоненти, или този дефект, ако има такива, ще бъдат поправени. Вие изрично се съгласявате, че използването на този сайт и материалите на сайта е изцяло на ваш собствен риск.

Освен това, ние отхвърляме и цялата отговорност и отговорността по отношение на отделни споразумения, които могат да се направат с доставчиците на здравни услуги или с трети страни, които предлагат продукти или услуги чрез този сайт, и

Ограничения на отговорността

Нито Medex Group, нито Medex Promo и нашите филиали не  носят отговорност за никакви щети, причинени от използването на, или въз основа, този сайт, всеки материал или каквито и да е продукти или услуги, получени на или чрез този сайт. Вие изрично се съгласявате, че използването на този сайт е единствено ваша отговорност. В случай на някакъв проблем с този сайт, различните материали от сайта, или каквито и да е продукти или услуги, получени на или чрез този сайт, единствената Ви компенсация е да се въздържате от използваните елемент(и).

Потребителите признават изрично Healthgrouper да не се счита за отговорен за неподходящи, обидни или незаконно поведение на други потребители на сайта, както и риска от евентуални щети, причинени от такива действия, е отговорност единствено на Потребителя.

Нито ние, нито физически или юридически лица, участващи в създаването на този сайт и неговото производство и разпределение или свързано с него съдържание, както и всеки друг софтуер, няма да се счита за отговорен по всяко време за всички вреди, причинени от такова действие или увреждане, при използването на сайта.

С посочените по-горе условия, нито MEDEX Group, нито неговите партньори, които се разпореждат със сайта, ще се счита за отговорен за всяка неточност, грешка или друго несъответствие на материали на сайта, както и прекъсването и недостатък на данни, нито всякакви други щети, причинени от него.

Обезщетение

Вие ще защитавате, освобождавате от отговорност, и ще предпазвате Healthgrouper и нашите филиали от и срещу всякакви искове, производство, щети, наранявания, пасиви, загуби, разходи и разноски, включително адвокатски хонорари в разумени разходи за съдебни спорове, свързани с или произтичащи от вашето използването на този сайт, материали на него, или каквито и да е продукти или услуги, получени на или чрез този сайт, всякакви договорености, които се правят въз основа на информацията, получена на или чрез този сайт или каквото и да е нарушение от Ваша страна на това Споразумение с потребителя.

Приложимо право и Избор на Място

MEDEX Promo е собственик на www.healthgrouper.com, със седалище в София, Ул Солунска 36, етаж 3.

Всички действия, произтичащи от съдържанието на този сайт, използването на сайта материали или неоторизиран цитат, възпроизвеждане или повторното публикуване на материал за всеки сайт, са под юрисдикцията на Съда в София и законодателството на Република България. Използването на този сайт е ограничен единствено до лица, които се съгласяват да разрешат и всички спорове, отнасящи се до този сайт в съда на София.

Известия; Връзка Healthgrouper

Всички уведомления за вас ще бъдат изпратени на й-мейл адреса, които ни предоставяте, когато се регистрирате. Това уведомление ще се счита за един работен ден, след като се изпраща по електронна поща.
Ако имате някакви въпроси относно това Споразумение с потребителя на сайта или на материалите на сайта, или ако имате нужда да ни уведомите за нещо, свържете с нас на info@healthgrouper.com или на следния адрес:

Медекс Промо ООД
Ул Солунска 36, етаж 3
София
e-mail: info medexgroup.org

Вие се съгласявате, че, в осигуряването на достъп до и използването на този сайт и на материалите да сайта, сме разчитали на приемане на това Споразумение с потребителя.

providers