ΙΑΤΡΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΣΤΗΝΕΤΕ
 
Δεσμεύσεις του Healthgrouper

ΠΡΟΣΒΑΣΗ - Δεσμευόμαστε να βελτιώσουμε την πρόσβαση και να μειώσουμε το χρόνο αναμονής των υγειονομικών υπηρεσιών με διασφάλιση ολοκληρωμένων και δωρεάν πληροφοριών για τη διαθεσιμότητα, ποιότητα και την ικανοποίηση των ασθενών από τις ιατρικές υπηρεσίες, καθώς και να παρακινούμε τη διαδικασία κρατήσεων για εξετάσεις μέσω διαδικτύου.

ΕΠΙΛΟΓΗ - Δεσμευόμαστε να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη επιλογή για όλους τους χρήστες υγειονομικών υπηρεσιών στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, για το πού να τις βρούνε και πώς να επιλέξουν τους παροχείς υγειονομικών υπηρεσιών που τους βολεύουν το πολύ για τις ανάγκες τους.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - Είμαστε αφοσιωμένοι στο να ενδυναμώσουμε την εθνική και διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των παροχέων και χρηστών υγειονομικών υπηρεσιών στην περιοχή Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

ΣΥΜΠΟΝΙΑ - Η υγεία είναι ένα πολύ προσωπικό ζήτημα. Στο Healthgrouper είμαστε αφοσιωμένοι σε συμπόνια με όλους τους χρήστες υγειονομικών υπηρεσιών και θα κάνουμε ό, τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τους ασθενείς στην αναζήτησή τους για ανάρρωση.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ - Είμαστε αφοσιωμένοι στη συνεχή ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και πληροφοριών μεταξύ των ιατρών, ασθενών και όλων των παροχέων υγειονομικών υπηρεσιών στα κράτη Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - Είμαστε αφοσιωμένοι σε αυξημένη συμμετοχή και  ενσωμάτωση  και το σχέδιό μας είναι ανοιχτό για προτάσεις από όλους τους λειτουργούς συστήματος υγείας και τους ασθενείς.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ - Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε την προσωπικότητα όλων των χρηστών μας και των επισκεπτών. Το Healthgrouper δε ζητά από σας να αναφέρετε το όνομά σας όταν θέλετε να αποτιμήσετε τα υγειονομικά ιδρύματα. Μπορείτε να το κάνετε ανώνυμα.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - Δεσμευόμαστε δυνατά να αυξήσουμε την ποιότητα και τα πρότυπα στην εξασφάλιση υγειονομικής περίθαλψης στα κράτη Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Για τους λόγους αυτούς, για όλα τα συμμετέχοντα κράτη για τα οποία δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία, θα χρησιμοποιούμε τις on-line αποτιμήσεις της ικανοποίησης των ασθενών σαν πληρεξούσιο δείκτη ποιότητας. Αμέσως που τα επίσημα στοιχεία ποιότητας υγειονομικών υπηρεσιών γίνουν διαθέσιμα, θα τα ενσωματώσουμε στη μεθοδολογία μας.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - Για εμάς, η διαφάνεια είναι κρίσιμη. Θέλουμε να αυξήσουμε την πρόσβαση σε ποιοτικές πληροφορίες για όλους τους ασθενείς. Να τους βοηθήσουμε να προσανατολιστούν στο υγειονομικό σύστημα. Να μάθουν περισσότερο για τις καταστάσεις ή ασθένειές τους και πού να βρουν ιατρούς εύκολα. Για το λόγο αυτό καλούμε όλους τους ιατρούς να δημοσιεύσουν τα ολοκληρωμένα προφίλ τους για να μπορέσουν οι ασθενείς να τους γνωρίσουν on-line.

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ - Δεσμευόμαστε να χτίσουνε μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες και τους επισκέπτες μας. Μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε πως στο Healthgrouper δε θα υπάρχουν εξωτερικοί οικονομικοί παράγοντες που να έχουν επίδραση στη δικιά μας μεθοδολογία ικανοποίησης ασθενών. Δε θα υπάρχουν διαφημίσεις που θα σας τραβήξουν από το κύριο σκοπό που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, ο οποίος είναι να βρείτε τον καλύτερο παροχέα ιατρικών υπηρεσιών για τις ανάγκες σας, τώρα.

providers