ΙΑΤΡΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΣΤΗΝΕΤΕ

Σκοπός

Σκοπός του Healthgrouper είναι να αυξήσει την πρόσβαση σε ποιοτικές πληροφορίες σχετικές με την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών στην περιοχή ΝΑ Ευρώπης, να αυξήσει τη διαφάνεια, συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των χρηστών, ιατρών, οδοντίατρων και ιδρυμάτων. Ο απώτατος στόχος του είναι να συμβάλλει στην αύξηση των προτύπων παροχής υγειονομικών υπηρεσιών.

Διορατικότητα

Διορατικότητα του Healthgrouper είναι να γίνει ο πιο περιεκτικός υγειονομικός χάρτης και portal ανταλλαγής πληροφοριών και επικοινωνίας μεταξύ υγειονομικών ιδρυμάτων, ιατρών, οδοντίατρων και χρηστών υγειονομικών υπηρεσιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Αποστολή

Η καθημερινή αποστολή του Healthgrouper είναι να μεγαλώσει την επιλογή στους χρήστες υγειονομικών υπηρεσιών σε εθνικό και επίπεδο περιοχής, να πρωάγει τη συνεργασία μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών και χρηστών, να μειώσει στους χρήστες τις δαπάνες σχετικές με την υγεία.

providers