ΙΑΤΡΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΣΤΗΝΕΤΕ
Η Διεθνής συμβουλευτική επιτροπή

Η Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή (ΔΣΕ) ιδρύθηκε με σκοπό να εξασφαλίσει στο Healthgrouper το προνόμιο πραγματογνωμοσύνης και γνώσεων μιας υψηλά επιλεγμένης ομάδας διεθνώς αναγνωρισμένων και τιμημένων εμπειρογνωμόνων στον τομέα του υγειονομικού μάνατζμεντ και πολιτικής, μεταρρυθμίσεων υγειονομικού συστήματος, κλινικής πρακτικής και δικαιωμάτων των ασθενών. Ο σκοπός της ΔΣΕ είναι να συμβουλεύει το Healthgrouper για τις εξελίξεις στον τομέα υγείας διεθνώς, να παρακολουθεί την ιστοσελίδα και τις εφαρμογές της, να προάγει το σχέδιο διεθνώς και να δημιουργεί δυνατότητες για νέους συνεταιρισμούς. Πιο συγκεκριμένα, η ΔΣΕ διαχειρίζεται τη διαδικασία ανάπτυξης, επίβλεψης και αποδοχής των «Προσπαθειών του Healthgrouper για καλύτερο σύστημα υγείας» οι οποίες θα προσφερθούν προς αποδοχή σε όλους τους παροχείς και γιατρούς παρουσιασμένων στην ιστοσελίδα www.healthgrouper.com. Οι προσπάθειες αυτές είναι αναπόσπαστο μέρος του σχεδίου μας και τέθηκαν για να παρακινούν τους γιατρούς και τα ιδρύματα στα συμμετέχοντα κράτη να ενεργούν προς την προώθηση και εκπλήρωση των υψηλότερων προτύπων στην προμήθεια υγειονομικών υπηρεσιών, τη διαφάνεια, ευχαρίστηση των ασθενών, την ασφάλεια και αξιοπρέπειά τους. Η ΔΣΟ θα βοηθήσει το Healthgrouper να πετύχει τον σκοπό του στην προώθηση του μοντέλου ενοποιημένου περιφερειακού υγειονομικού συστήματος στο οποίο ο κάθε πολίτης θα μπορέσει να απολαμβάνει τα πλεονεκτήματα ευρύτερης επιλογής, σύγκρισης και διαφάνειας στην εκλογή ιδρυμάτων και γιατρών. Το Healthgrouper είναι πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσεων για κλινικά αποτελέσματα υψηλής ποιότητας και καλύτερες εμπειρίες στην φροντίδα των ασθενών στην περιοχή Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η ΔΣΕ θα αναθεωρεί την πρόοδο που κάνει η ιστοσελίδα ως προς την εκπλήρωση των σκοπών της σε ετήσια βάση. Τα μέλη της Επιτροπής θα προσφέρουν αξιόλογες γνώσεις για το πώς να βελτιστοποιηθεί το σχέδιο σχετικά με τους στόχους που τέθηκαν.

Η ΔΣΕ αποτελείται από εφτά μέλη τα οποία είναι επιλεγμένα από εμπειρογνώμονες κοσμικής διάκρισης στην υγεία, υγειονομικές πολιτικές, μάνατζμεντ και οργάνωση και στις μεταρρυθμήσεις συστήματων υγείας.

Η Επιτροπή θα εκδίδει τακτικές εκθέσεις προόδου για περιγραφή των εξελήξεων μεσ’ το σχέδιο και θα προτείνει ενδεχόμενα πεδία βελτίωσης. Σαν μέρος της υποχρέωσης του healthgrouper.com για διαφάνεια, οι εκθέσεις θα είναι διαθέσιμες για το κοινό, ενδυναμώνοντας έτσι σε όλους τους ενδιαφερόμενους, ιδρύματα και γιατρούς να είναι σε θέση να παρακολουθούν τις αποδόσεις του σχεδίου σύμφωνα με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα.

providers