ΙΑΤΡΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΣΤΗΝΕΤΕ
Οι κατηγορίες μας

Έχουμε εφτά κύριες κατηγορίες παροχέων υγειονομικών υπηρεσιών: ιατροί, νοσοκομεία, ιατρεία, εργαστήρια, οδοντιατρεία, φαρμακεία και σπα και αποκατάσταση. Η κάθε κατηγορία έχει και υποκατηγορίες. Ακολουθεί σύντομη περιγραφή της κάθε βασικής κατηγορίας:

Ιατροί: Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει ιατρούς και οδοντίατρους έχοντες άδεια. Όλοι οι ιατροί των κρατών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι καλεσμένοι να υποβάλλουν αίτηση και να συμμετάσχουν. Οι ιατροί διαιρούνται σε δύο κύριες ομάδες: ιατροί και οδοντίατροι. Η κάθε ομάδα έχει δικές της ειδικότητες.

Νοσοκομεία/Νοσοκομειακές εγκαταστάσεις: Η παρούσα κατηγορία περιλαμβάνει όλα τα νοσοκομειακά ιδρύματα που προσφέρουν νοσοκομειακή νοσηλεία, περιλαμβανομένων όλων των τύπων νοσοκομείων, καθώς και άσυλα και ινστιτούτα με κλίνες. Επειδή οι υποκατηγορίες νοσοκομείων ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα, όλοι οι αιτούντες παρακαλούνται να προσδιορίζουν τις εγκαταστάσεις τους εντός των προτεινόμενων κατηγοριών.

Ιατρεία: Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει όλους τους τύπους υγειονομικών ιδρυμάτων στα οποία προσφέρονται πρωτοβάθμιες και υπηρεσίες ειδικών, ιατρεία και πολυιατρεία. Οι αντιπρόσωποι όλων των ιατρείων είναι καλεσμένοι να σχεδιάσουν προφίλ σχετικά με την υποκατηγορία του ιατρείου τους είτε με την ειδικότητα των ιατρών που εργάζονται ή σχετίζονται με το ίδρυμα.

Εργαστήρια: Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει όλα τα είδη εργαστηρίων, άσχετα αν είναι αυτόνομα νομικά πρόσωπα είτε μονάδες που είναι μέρος πιο μεγάλου υγειονομικού ιδρύματος.

Οδοντιατρεία: Η κατηγορία περιλαμβάνει όλα τα είδη οδοντιατρείων: γενικά, ειδικά είτε πολυκλινικές με δύο ή περισσότερες ειδικότητες.

Φαρμακεία: Η παρούσα κατηγορία πρωτίστως προορίζεται για φαρμακεία, όμως και οι παράγωγοι φαρμάκων και οι φαρμακαποθήκες είναι ευπρόσδεκτοι να υποβάλλουν αίτηση. Όλα τα φαρμακεία καλούνται να υποβάλλουν αίτηση και να σχεδιάσουν δικό τους προφίλ. Εάν το φαρμακείο σας είναι ανοιχτό όλο το 24ωρο, παρακαλώ προσθέστε το στο προφίλ σας.

Σπα και αποκατάσταση: Η κατηγορία αυτή διαιρείται σε δύο κύριες ομάδες: σπα-κέντρα και αποκατάσταση. Στα σπα-κέντρα περιλαμβάνονται διάφορα σπα κέντρα οι υπηρεσίες των οποίων περιλαμβάνουν μασάζ, ιατρικές θεραπείες, φυσική αποκατάσταση, βελονοθεραπεία κτλ.

Εφόσον έχετε προφίλ παροχέα υγειονομικών υπηρεσιών είτε ιατρικό προφίλ και δεν μπορείτε να βρείτε κατάλληλη υποκατηγορία (τύπος υγειονομικού ιδρύματος ή ειδικότητα), παρακαλώ να μας στείλετε πρόταση εδώ για να μπορέσουμε να την προσθέσουμε στον κατάλογό μας.

providers