ΙΑΤΡΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΣΤΗΝΕΤΕ
Επιλογή τοποθεσίας

Κάντε κλικ της επιλογής Τοποθεσία. Θα ανοίξει καινούργιο παράθυρο όπου μπορείτε να επιλέξετε κράτος και πόλη που θέλετε να αναζητάτε. Στη δεξιά πάνω γωνία του παράθυρου μπορείτε να γράψετε τη διεύθυνση που ακριβώς θέλετε να κάνετε αναζήτηση. Μπορείτε να κινείτε το δρομέα στο χάρτη με τον ποντικό στην τοποθεσία που θέλετε. Τέλος, μπορείτε να αναφέρετε και την ακτίνα γύρω σας που θέλετε να κάνετε αναζήτηση. Π.χ. αναφέρετε 0,5 χμ. για πιο στενή είτε 3 χμ. για ευρύτερη αναζήτηση.

providers