ΙΑΤΡΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΣΤΗΝΕΤΕ
Σχεδιάστε προσωπικό προφίλ

Τα προσωπικά προφίλ σχεδιάζονται αμέσως. Χρειάζεται μόνο να υποβάλλετε τα ζητούμενα στοιχεία, να επιλέξετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, να πληκτρολογήσετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και είστε έτοιμοι. Αφού έχετε καταχωρηθεί είτε μπει στη σελίδα, μπορείτε να τακτοποιήσετε το δικό σας προφίλ, είτε να γράφετε σχόλια και να λάβετε μέρος στις έρευνες. Μπορείτε να σχεδιάσετε δική σας Healthgrouper καρτούλα μέλους με στοιχεία των γιατρών σας, ιδρυμάτων που προτιμάτε και της ασφάλισης.

providers