AZ ORVOS AKIT BIZALOMMAL AJÁNLASZ.

Cél

A Healthgrouper célja a megbízható infomációhoz való hozzáférés javítása az egészségügyi szolgáltatásokról a Délkelet Európai és a Középeurópai régióban. Javítja az infomáció átláthatóságát, a fogyasztók és szolgáltatók közötti együttműködést és kommunikációt majd végső fokon az egészségügyi szolgáltatások minőségjavítását szolgálja.

Jövőkép

A Healthgrouper a Délkelet-Középeurópai régió legkiterjedtebb és legmegbízhatóbb egészségügyi infomációs és ellátási térképévé szeretne fejlődni, amely valamennyi szereplő: beteg, fogyasztó, szolgáltató, orvos és egészségügyi szakember igényeit magas szinvonalon elégíti ki.

Misszió

Healthgrouper mindennapos küldetése a fogyasztók választási lehetőségeinek kibővítése mind helyi mind nemzetközi szinten, valamint a fogyasztók és szolgáltatól mind jobb együttműködésének fejlesztése.

providers