AZ ORVOS AKIT BIZALOMMAL AJÁNLASZ.
Nemzetközi Tanácsadói Testület (NTT)

Az NTT egy tekintélyes nemzetközi szakértőkből és szakemberekből álló nemzetközi testület melynek célja a Healthgrouper szakmai támogatása. A testült tagjai sok évtizedes magas szintű tapasztalattal rendelkeznek egészségügyi szervezéstan, vezetéselmélet és gyakorlat, egészségpolitika, egészségügyi reform, klinikai betegellátás és betegjogok területén. A testület biztosítja, hogy a Healthgrouper mindenkor megfeleljen a kor legmagasabb szinű követelményeinek, szakmailag és etikailag megkérdőjelezhetetlen szinvonalon dolgozzék, egyben gondoskodik a program nemzetközi ismertségéről és elismertségéről, támogatókat és partnereket keres és végső fokon lehetővé teszi, hogy a healthgrouper elérje legfőbb távlati célját,a Délkelet-Középeurópai egészségügyi ellátórendszerek minőségének és teljesítményének javítását az itt élő emberek érdekében.

Az NTT jóváhagyja a program stratégiáját és munkatervét , évente áttekinti a program tevékenységét, eredményeit, megvitatja a következő évre, évekre vonatkozó tennivalókat és javaslatot tesz a szükséges változtatásokra a közösen elfogadott célok elérése érdekében.

Az NTT hét tagból áll, akik a fent emlitett szakterületek világhírű képviselői közül kerülnek kiválasztásra. A testület rendszeres időközönként publikálja a programmal kapcsolatos beszámolóját, melyet a program átláthatósága és széleskörű társadalmi kontrollja érdekében mindenki számára elérhetővé teszünk a weboldalunkon. Ez lehetővé teszi, hogy Healthgrouperben résztvevő valamennyi szereplő, orvos, intézmény , befektető és felhasználó betekintést nyerjen a program munkájába, ellenőrízhesse tevékenységünket, meggyőződjék a munka nemzetközi mércével is elismerésre méltó szinvonaláról és hozzájáruljon a program sikeréhez.

providers