AZ ORVOS AKIT BIZALOMMAL AJÁNLASZ.

D-r Mircic & D-r Serovska

General pratice/Family medicine , Bitola

< p > O nama < p > < a href =" http :// www . yellowpages . rs / sr / nada - a - ordinacija / 3 - 17 - 231 - 70884 / 3813 / slika "> Internistička ordinacija Nada - A pruža usluge iz svih oblasti Interne medicine : specijalističke preglede , dijagnostičke procedure i lečenje , kao i savete iz hirur & scaron ; kih grana medicine . Poseduje savremenu opremu za < a href =" http :// www . yellowpages . rs / sr / nada - a - konsultanti / 3 - 17 - 231 - 70884 / 3812 / slika "> dijagnostikovanje bolesti srca , krvnih sudova , pluća , dojke , želuca i creva , jetre , bubrega , prostate , krvi , kostiju i zglobova . < p > Konsultanti su < a href =" http :// www . yellowpages . rs / sr / nada - a / 3 - 17 - 231 - 70884 / 3802 / slika "> specijalisti iz Vojno - medicinske Akademije : profesori , docenti i primarijusi , koji imaju dugogodi & scaron ; nje more

kliničko iskustvo u lečenju vrlo te & scaron ; kih i složenih bolesti . < p > U ordinaciji možete da izvr & scaron ; ite < a href =" http :// www . yellowpages . rs / sr / nada - a - ehokardiografija / 3 - 17 - 231 - 70884 / 3811 / slika "> pregled srca i celokupne cirkulacije aparatom < a href =" http :// www . yellowpages . rs / sr / nada - a / 3 - 17 - 231 - 70884 / 9976 / slika "> Cardioscreen 2009 , koji se prvi put primenjuje na području na & scaron ; e zemlje . Radi se o potpuno novoj tehnologiji , gde se putem bioelektrične impedance dobijaju brojni podaci o stanju srca i krvnih sudova na osnovu kojih može da se proceni da li ste zdravi ili postoji neki poremećaj koji treba korigovati . Preporučuje se pre svega < a href =" http :// www . yellowpages . rs / sr / nada - a - ergometrija / 3 - 17 - 231 - 70884 / 3807 / slika "> pacijentima sa povi & scaron ; enim krvnim pritiskom radi tačnog otkrivanja uzroka hipertenzije , na osnovu čega se preporučuje dalje lečenje . < a href =" http :// www . yellowpages . rs / sr / nada - a / 3 - 17 - 231 - 70884 / 9976 / slika "> Cardioscreen se koristi i za procenu stanja srca kod bolesnika koji imaju pro & scaron ; ireno srce i oslabljen srčani mi & scaron ; ić , kao putokaz za dalju terapiju i za praćenje efekata lečenja . < p > Izdvaja se od drugih ordinacija po mogućnosti dijagnostikovanja angine pektoris putem < a href =" http :// www . yellowpages . rs / sr / nada - a - farmakoloki - stres - test / 3 - 17 - 231 - 70884 / 3808 / slika "> farmakolo & scaron ; kog stres testa ( stres ehokardiografija , stres test sa Dobutaminom ). < p > Ordinacija pruža sledeće usluge : sve vrate specijalističkih pregleda , Doppler srca , < a href =" http :// www . yellowpages . rs / sr / nada - a - doppler - krvnih - sudova / 3 - 17 - 231 - 70884 / 3810 / slika "> Doppler krvnih sudova glave , vrata , ruku , aorte , bubrežnih arterija , nogu , kao i < a href =" http :// www . yellowpages . rs / sr / nada - a / 3 - 17 - 231 - 70884 / 3809 / slika "> ultrazvuk stomaka , prostate , dojke , mekih tkiva , kostiju i zglobova . Takođe u ordinaciji možete da se pregledate putem < a href =" http :// www . yellowpages . rs / sr / nada - a / 3 - 17 - 231 - 70884 / 3806 / slika "> Holter EKG - a ( snimanje EKG - a tokom 24h ), < a href =" http :// www . yellowpages . rs / sr / nada - a / 3 - 17 - 231 - 70884 / 3805 / slika "> Holtera arterijskog pritiska ( registrovanje krvnog pritiska tokom 24h ) i < a href =" http :// www . yellowpages . rs / sr / nada - a - ergometrija / 3 - 17 - 231 - 70884 / 3807 / slika "> Testa opterećenja srca (< a href =" http :// www . yellowpages . rs / sr / nada - a - ergometrija / 3 - 17 - 231 - 70884 / 3807 / slika "> Ergometrija & ndash ; opterećenje putem vožnje bicikla ). Uz konsultaciju sa specijalistom vr & scaron ; i se < a href =" http :// www . yellowpages . rs / sr / nada - a / 3 - 17 - 231 - 70884 / 3804 / slika "> pregled želuca - < a href =" http :// www . yellowpages . rs / sr / nada - a / 3 - 17 - 231 - 70884 / 3804 / slika "> gastroskopija , < a href =" http :// www . yellowpages . rs / sr / nada - a / 3 - 17 - 231 - 70884 / 3803 / slika "> pregled debelog creva - < a href =" http :// www . yellowpages . rs / sr / nada - a / 3 - 17 - 231 - 70884 / 3803 / slika "> kolonoskopija , pregled zavr & scaron ; nog dela debelog creva - rektoskopija . < p > Ukoliko želite možete da uradite sve vrste laboratorijskih analiza krvi i urina .

City

Bitola

Street

Stiv Naumov bb

Post Code

7000

Affiliation

Short Description

Ординација по општа медицина

Telephone #

047 224757

Category

General pratice/Family medicine

Profile last changed 8 years ago. Profile is 59.4 % complete.

Кај кој доктор?

Symptom info
providers