ДОКТОРИ ОД ДОВЕРБА. ЛЕКУВАЊЕ СО ПРЕПОРАКА.
 

Граѓанска акција: Изгаснете ги автомобилите додека чекате семафор!

 

(4 ноември, Скопје) Со едноставна и економична интервенцијата, преку гаснењето на автомобилите додека се чека семафор ќе се намали загаденоста на воздухот во Скопје за 40%.

Најновите научни истражувања укажуваат дека како дополнителна и надоврзана интервенција треба да се зголеми времето помеѓу кое се менуваат семафорите, со цел да се намали загадувањето. Наутро треба да се почека малку повеќе во возилата, или на пешачките премини, но заедно ќе го намалиме загадувањето.

Тоа може да се спроведе во Скопје во точно одредени временски периоди, наутро од 07-09-00ч, и попладне од 15-17.00 часот. На тој начин ќе се намали директното штетно влијание по јавното здравје на граѓаните преку солидарна и граѓанска акција.

 

providers