ДОКТОРИ ОД ДОВЕРБА. ЛЕКУВАЊЕ СО ПРЕПОРАКА.
Резиме на политиките на Healthgrouper

Ова е кратко резиме на политиките и упатствата за користење на Healthgrouper. Овие политики се создадени за да се објасни како ги собираме и презентираме податоците и како ја спроведуваме нашата дејност. Кои се нашите очекувања од Вас кога ја користите веб-страницата.

Политика на приватност: Во Healthgrouper сме свесни дека здравјето е многу лична работа и ја цениме довербата која ни е доверена за внимателно и разумно да се грижиме за Вашите податоци. Како дел од нашата обврска за почитување на приватноста на сите корисници на нашата веб-страница, создадовме политика за да им објасниме на корисниците и посетителите каков избор имаат во врска со начинот на кој се употребуваат нивните податоци и напорите кои ги вложуваме за истите да бидат заштитени. За повеќе информации прочитајте ја нашата Политика на приватност.

Услови за користење: Создадовме Услови за користење со цел да Ве информираме за намената на овој проект, за тоа како работиме, и за правилата за тоа што Ви е дозволено, а што не Ви е дозволено. Сето ова е објаснето во наштие Услови за користење. Со пристапот до веб-страницата Вие се согласувате со Условите за користење, па затоа Ве молиме претходно внимателно да ги прочитате.

Упатства за објавување поднесоци и коментари: Healthgrouper Ви дава место за да споделите информации со другите во врска со Вашето искуство со здравствените установи. Овие упатства се создадени за да помогнат да се создаде позитивна атмосфера за сите учесници во заедницата на веб-страната. За повеќе информации прочитајте ги нашите Упатства за објавување поднесоци и коментари.

providers