ДОКТОРИ ОД ДОВЕРБА. ЛЕКУВАЊЕ СО ПРЕПОРАКА.
 
До медиумите
08.02.2012 Македонија: Докторите се незадоволни со реформите во здравствениот сектор
17.01.2012 Македонија: Матичните лекари посветуваат повеќе од 40% од времето со своите пациенти на администрацијата на документацијата

 

providers