ДОКТОРИ ОД ДОВЕРБА. ЛЕКУВАЊЕ СО ПРЕПОРАКА.
 

 

Кратки извештаи
14.03.2014     Финален извештај од вториот меѓународен Хелтгрупер Самит Кога е фер да се каже не?
07.03.2014     Бр 17/14   Знаења, ставови, и практики помеѓу здравствените работници за туберкулозата во Република Македонија
20.01.2014     Бр 16/14                Краток извештај од Хелтгрупер Самит: Кога е фер да се каже не?
10.01.2014     Бр 15/14                Очекувања од студиите на студентите на Медицински факултет-Скопје, генерација 2013/2014
09.01.2013    Бр 14/13                Очекувања од студиите на студентите на Медицински факултет-Скопје, генерација 2012/2013
19.12.2012     Бр 13/12                 Клучни пораки од Хелтгрупер Самитот #1
12.11.2012     Бр 12/12. Коментари, искуства и сведочења на 300 лекари за проектот Плаќање по Учинок
05.11.2012 Бр 11/12. Привремено да се стопира проектот плаќање по учинок                          
22.09.2012 Бр 10/12. Кој е за штрајк?                           
28.06.2012 Бр 09/12. Капитација и трошоци во примарно здравство                    
21.05.2012 Бр 08/12. Искуства на пациентите од лекувањето во ЈЗУ во Македонија
 
14.05.2012 Бр 07/12. Приватност во лекувањето – споредба од три земји           
07.05.2012 Бр 06/12. Што да се подобри во организација на работата на    здравствените установи?
07.05.2012 Бр 05/12. Зошто се лекуваат пациентите во приватно здравство?   
07.05.2012 Бр 04/12. Македонија: Дали пациентите им веруваат на лекарите?
08.02.2012 Бр 03/12. Македонија: Докторите незадоволни од реформите кои се   спроведуваат во здравството
23.01.2012 Бр 02/12. Македонија: Потребна е нова улога на матичните лекари. Конечен извештај од истражувањето помеѓу матичните лекари кое го спроведе Хелтгрупер
17.01.2012 Бр 01/12. Македонија: Матичните лекари повеќе од 40% од времето минато со пациентот заверуваат административни документи

 

 

providers