ДОКТОРИ ОД ДОВЕРБА. ЛЕКУВАЊЕ СО ПРЕПОРАКА.
HEALTHGROUPER ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖУВАЊА

Healthgrouper Research Unit (HRU) работи на дизајн, развој и анализа на истражувачки студии на повеќе аспекти од здравствените политики во државите на југо-источна Европа. Основната цел на истражувачката единица е да понуди одговори на актуелните проблеми со кои се соочуваат пациентите и давателите на здравствените услуги при процесот на обезбедување здравствени услуги. Истражувачкиот центар работи на два основни типа истражувањата. 

- Истражувања нарачани во рамките на меѓународниот тим на Healthgrouper и се развиваат во консултација со водечки експерти во соодветните области кои се предмет на истражувања;

- Комерцијални истражувања кои ги нарачуваат клиенти согласно нивните потреби и барања. 

Доколку сакате да нарачате истражување во вашата установа, бидете слободни да не контактирате преку Медекс Груп, ДООЕЛ

Центарот за истражувања на Хелтгрупер е раководен од Владимир Лазаревик, основач на www.healthgrouper.com.

HRU користи квалитативни и квантитативни истражувачки техники. Сите репорти кои се произведуваат во рамките на оваа истражувачка единица ќе бидат достапни на нашата веб страна во делот за извештаи

providers