ДОКТОРИ ОД ДОВЕРБА. ЛЕКУВАЊЕ СО ПРЕПОРАКА.
Одберете локација

Притиснете го копчето Локација. Ќе Ви се отвори нов прозорец каде што може да одберете држава и град кои сакате да ги пребарувате. Во десниот агол од прозорецот можете да ја наведете адресата каде што точно сакате да пребарувате. Можете да го придвижите курсорот на мапата со помош на глувчето од компјутерот на посакуваната локација. Конечно, можете да наведете во колкав радиус околу Вас или околу одбраната локација, сакате да пребарувате. На пример наведете 0,5 за поблиску или 3 км за пошироко пребарување.

providers