ДОКТОРИ ОД ДОВЕРБА. ЛЕКУВАЊЕ СО ПРЕПОРАКА.
Создадете кориснички профил

Корисничките профили се креираат веднаш. Потребно е само го одберете копчето кориснички профил да ги поднесете основните податоци име и презиме, пол, возраст, град на живеење и држава, корисничко име и лозинка. Оставете ја Вашата е-меил адреса и подготвени сте за истражување на нашата здравствена карта. Откако ќе се регистрирате, можете да го уредите Вашиот профил, да оставате коментари поврзани со Вашето искуство при користење на здравствените услуги и да одговарате на кусите истражувања. Може да ја прилагодите Вашата лична Healthgrouper картичка за тоа каде ќе ги чувате податоците за Вашите доктори, преферирани установи и осигурување.

providers