ДОКТОРИ ОД ДОВЕРБА. ЛЕКУВАЊЕ СО ПРЕПОРАКА.

Дијагностички Центар Свети Спас

Радиодијагностика , Битола

Дијагностичкиот центар „ Свети Спас “ с . Кравари - Битола нуди професионални и квалитетни услуги , од магнетна резонанца , компјутерска томографија , мамографија па се до ехотомографија . Комплетна и брза дијагностика по најповолни цени . Ново - Единствено во регионот , специјалистичка ординација по трудова медицина со дозвола од министерство за здравство за извршување на систематски и периодични прегледи ! Наскоро уште една новина - најпрецизни лабараториски испитувања Novo - Core Biposija na dojka - samo vo DCB SV . Spas Bitola

Град

Битола

Анализи кои ги работи

Состојби/Дијагнози

Соработка

Специјалисти

Процедури

Телефон

047/237379- 047/239269

Мобилен телефон

075/395042

Лице за контакт

Vasko 078228833

Категорија

Радиодијагностика

Profile last changed 6 years ago. Profile is 81.2 % complete.

Кај кој доктор?

Одбери дел од телото каде што имаш мака, најди доктор и закажи преглед.
providers